Irko Szpilewski

IRKOstka - kosta z papieru (bez kleju)
Pleciuga - wyplatana tęcza
Kwiri - duch opiekuńczy

e-mail: irek@szpilewski.opole.pl